Privacybeleid

Gegevensbescherming

Bij vzw Hobby Time hechten wij het grootste belang aan de bescherming van gegevens. Dit document informeert u over hoe we de regels inzake gegevensbescherming naleven, welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze gegevens, samen met het IP-adres van uw computer worden door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website te kunnen maken.  Deze informatie wordt anoniem geanalyseerd. Ze wordt uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook om haar adverteerders te informeren over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u ons deze verschaft bijvoorbeeld bij het registreren, het invullen van formulieren, het verzenden van e-mails, het bestellen van producten of diensten, en bij een (al of niet telefonische) vraag om inlichtingen.

Uw persoonsgegevens blijven binnen onze organisatie en zullen in geen enkele vorm door ons of door onze aangestelden aan derden worden bekendgemaakt. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen door een e-mail te sturen waarin u te kennen geeft dat u uw toestemming voor de toekomst intrekt, te richten aan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie de contactgegevens hieronder).

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

 Veiligheid

Vzw Hobby-Time neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie.

Recht van toegang en verbetering van gegevens

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, ze te ontvangen, te bekijken en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie de contactgegevens hieronder). Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden gedaan tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.

Contact

Voor bijkomende inlichtingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:

Guido Vanhee
Mareweg 3
8377 Meetkerke
België

+32 (0)484 69 20 15